top of page

Sebehodnoticí listy – matematické dovednosti

Client:

Scio

Year:

2023

Grafické zpracování materiálů na podporu sebehodnocení žáků v matematických dovednostech

Těžištěm sady materiálů je sebehodnoticí list pro žáka, který je připraven k využití v průběhu celého školního roku a je vhodný k zařazení do žákovského portfolia. List obsahuje seznam dovedností, které si žák v rámci školní výuky průběžně osvojuje a které jsou formulovány prostřednictvím jednoduchých a pro žáky srozumitelných kritérií. Seznam kritérií vychází z mapy učebního pokroku pro matematickou gramotnost společnosti Scio a jejich prostřednictvím si žáci zvědomují, co se učí a jak se jim práce daří, a osvojují si současně i dovednost hodnotit svůj (nebo spolužákův) výkon a plánovat další učení.

bottom of page