top of page

Online prostředí Scio

Zpracování vizuálu online prostředí pro klienty produktů přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Klient

Scio

Online prostředí, ve kterém se zákazníci přihlásí do svých online produktů a pracují v nich. Jedná se o online testy a kurzy Scio pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.


Cílem bylo sjednotit všechny produkty do jednoho prostředí, tak, aby zákazník měl přehled o všem, co si může koupit. Aby mohl nahlédnout i do jiných produktů na jednom místě.

Výhodou jednoho online prostředí je pro klienta i možnost souhrnných reportů napříč produkty. Rodiče dostávají shrnutí do e-mailu o tom, jak se jejich dítě posunulo v přípravě na přijímačky, kolik času v online prostředí strávilo a jak se mu celkově daří řešit úlohy a jednotlivé lekce.

bottom of page