top of page

Grafické zpracování materiálů na podporu sebehodnocení žáků.

Kompletní produkt – grafika a ilustrace. Balíček pro učitele podle tříd.

Klient

Scio

Těžištěm sady materiálů je sebehodnoticí list pro žáka, který je připraven k využití v průběhu celého školního roku a je vhodný k zařazení do žákovského portfolia. List obsahuje seznam dovedností, které si žák v rámci školní výuky průběžně osvojuje a které jsou formulovány prostřednictvím jednoduchých a pro žáky srozumitelných kritérií. Seznam kritérií vychází z mapy učebního pokroku pro čtenářskou gramotnost společnosti Scio a jejich prostřednictvím si žáci zvědomují, co se učí a jak se jim práce daří, a osvojují si současně i dovednost hodnotit svůj (nebo spolužákův) výkon a plánovat další učení.

 

Obsah materiálu je tištěnou verzí online projektu hodnoceni.scio.cz, kterou někteří učitelé již využívají pro tvorbu sumativního slovního hodnocení na konci pololetí či školního roku. Tato papírová verze vám však navíc umožní využití průběžné s aktivním zapojením žáků do procesu hodnocení a plánování dalšího učení, a může tak ve třídě fungovat formativně. 

listy.png

Grafika,

ilustrace.

Ukázky ilustrací pro čtenářskou gramotnost:
Snímek obrazovky 2022-07-31 v 12.29.27.png

Všechny informace najde klient na jedné stránce. Od kontaktu, přes druhy práva, mapu sídla. 

Součástí designu je zpracování tiskovin v korporátní identitě.

Sociální sítě
Ukázky ilustraci pro matematické dovednosti:
Snímek obrazovky 2022-11-28 v 15.09.19.png
bottom of page