top of page

ESGvpraxi.cz

Příprava webové prezentace, vizuálů a loga pro projekt ESG v praxi.

Klient

Veronika Doubnerová

Na webu ESG v praxi se shromažďují pozitivní příklady dobré praxe z oblasti nefinančního reportingu ESG. Každá oblast E-S-G má svou ikonu a barvu, která protíná celý web.

final_logo.png

Logo znázorňuje 3 oblasti, ale také "kartotéku" všech příkladů, které na webu lze najít.

bottom of page