top of page

KAP III
Praha

Grafika závěrečné zprávy pro hlavní město Praha.

Klient

Pražský inovační institut

Praha a Pražský inovační institut spolupracují na projektu KAP III - Krajském akčním plánu. Projekt cílí zejména na střední školy a sladění strategických plánů na úrovni Prahy i jednotlivých škol. Jeho součástí je ale i spolupráce aktérů ve vzdělávání od základních škol až po univerzity.

Závěrečná zpráva z projektu shrnuje všechny aktivity, které se v projetu realizovaly. Grafika reflektuje styl závěrečných zpráv hlavního města, včetně náležitostí dokumentu EU.

Více o projektu KAP III↗

kap5.png
bottom of page