top of page

Cirkulární města

Zpracování loga konference, návrh webu, vizuály průběhu akce

Klient

Pražský inovační institut

Pražský inovační institut s podporou hl. města Prahy pořádal 22. listopadu 2022 první mezinárodní konferenci k cirkulárním městům a byznysu v ČR.

Logo konference a zpracování webu
Vizuál vychází z identity Pražského inovačního institutu (Pii), ale pracuje s vlastními tvary a zelenou barvou.

Vizuály na sociální sítě

Medailonky řečníků, panely, konference. Komunikace na sociálních sítích Pii a partnerů akce.

Obrazovka v prostoru CAMP / Centra architektury a městského plánování

Prostor pražského CAMPu je unikátní svou velkou obrazovkou, která umožňuje promítat jak klasické prezentace, tak využít pozadí a celé plochy pódia.

www.cirkularnimesta.cz

Záznam z akce – YouTube kanál Pii

bottom of page